bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.charsznica.pl
Oświadczenia majątkowe > 2014 strona główna 

2014

 Badoń Beata - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 09:45:16 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:21:30.
 Grzebień Małgorzata - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 09:46:21 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:21:30.
 Pazera Anna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 09:48:09 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:22:29.
 Zegarek Magdalena - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 09:49:58 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:22:29.
 Ciepała Agata - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 09:52:50 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:23:09.
 Grzywnowicz Jadwiga - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 09:54:38 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:23:09.
 Kozioł Zenon - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:00:16 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:26:04.
 Kaczyńska Beata - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:01:44 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:28:22.
 Pietrzyk Halina - Dyrektor Zespołu Szkół w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:07:11 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:28:22.
 Odoj Elżbieta - pracownik socjalny

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:08:27 | Data modyfikacji: 2014-07-22 13:28:22.
 Czerkas Irena - p.o Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:09:47 | Data modyfikacji: 2014-07-11 10:12:03.
 Musiał Jacek - Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 10:11:28 | Data modyfikacji: 2014-07-11 10:12:03.
 Ciepielak Marta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:18:51 | Data modyfikacji: 2014-07-11 10:12:03.
 Szreder Marta - Dyrektor Zespołu Szkół w Tczycy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:20:01 | Data modyfikacji: 2014-07-11 10:12:03.
 Misiek Dorota - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swojczanach

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:21:13 | Data modyfikacji: 2014-07-11 10:12:03.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2014-07-11 13:21:13
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl