bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.charsznica.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Rok 2017

 Zarządzenie Nr W.0050.265.2017 w sprawie: określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:38:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.266.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:56:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.267.2017 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:58:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.268.2017 w sprawie: upoważnienia dla Pani Małgorzaty Grzebień - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:00:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.269.2017 w sprawie: upoważnienia dla Anny Magiera - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:03:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.270.2017 w sprawie: upoważnienia dla Magdaleny Zegarek - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:06:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.271.2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:08:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.272.2017 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:14:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.273.2017 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:16:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.274.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:18:36.

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:18:36
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl