Badoń Beata - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:07:15.
 Musiał Jacek - Dyrektor Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:08:47.
 Pazera Anna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:10:52.
 Kozioł Zenon - Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:13:07.
 Zegarek Magdalena - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (GOPS Charsznica)

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:15:35.
 Ciepała Agata - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:16:52.
 Grzywnowicz Jadwiga - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:18:20.
 Pietrzyk Halina - Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:20:12.
 Kaczyńska Beata - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:21:04.
 Szreder Marta - Dyrektor Zespołu Szkół w Tczycy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:26:00.
 Odoj Elżbieta - pracownik socjalny GOPS w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:26:58.
 Grzebień Małgorzata - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:28:00.
 Ciepielak Marta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:29:05.
 Misiek Dorota - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Swojczanach

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:30:40.
 Czerkas Irena - p.o. Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:32:38.

Zobacz:
 2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2013-08-21 10:32:38
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj