> Rok 2013

Rok 2013

 Zarządzenie Nr W.0050.240.2013 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:16:28.
``
 Zarzadzenie Nr W.0050.241.2013 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania własnych planów finansowych na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-03-06 15:11:10 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:25:26.
``
 Zarządzenie Nr W.0050.242.2013 w sprawie: opracowania plani finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 09:52:01 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.243.2013 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 09:53:21 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.244.2013 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 09:56:56 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.245.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:03:35 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.246.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:05:25 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.247.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:07:04 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.248.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:08:51 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.249.2013 w sprawie: opracowania plani finansowego dochodów dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:15:32 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.250.2013 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:24:35 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.251.2013 w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:31:13 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.252.2013 w sprawie: planowania i zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:33:54 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.253.2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 10:35:01 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.254.2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:08:05 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.255.2013 w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i odsetek za lokal mieszkalny Pana Bujak Grzegorz zam. Pogwizdów 57.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:09:13 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.256.2013 w sprawie:umorzenia zaległego czynszu i odsetek za lokal mieszkalny Pani Wąsowicz Halina zam. Raba Niżna , 34-730 Mszana Dolna

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:10:47 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.257.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:12:10 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:26:08.
``
 Zarządzenie Nr W.0050.258.2013 w sprawie: wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2013/2014.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:13:30 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.259.2013 w sprawie: przyjecia Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" realizowanego przez Gminę Charsznica w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:14:32 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.260.2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:15:24 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.261.2013 w sprawie: powołania Komisji do rozpatrywania podań i przyznawania zasiłków z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:16:24 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.262.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:17:36 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.263.2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:18:41 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.264.2013 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:20:03 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.265.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:21:01 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.266.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-05-02 14:21:59 | Data modyfikacji: 2013-05-02 14:28:55.
````
 Zarządzenie Nr W.0050.267.2013 w sprawie: powołania pełniącego obowiązki Kierownika PZOZ w Charsznicy .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 13:54:18 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.268.2013 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:02:36 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.269.2013 w sprawie: zasad przyznawania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lpkalnych oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania w celach służbowych samochodu osobowego będącego własnością lub pozostającym w użytkowaniu kierownika PZOZ w Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:12:03 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.270.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:33:08 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.271.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:39:43 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.272.2013 w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:48:42 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.273.2013 w sprawie: wyznaczenia pracowników Gminy Charsznica do prac w Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:55:17 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.274.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 15:00:14 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.275.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-17 15:06:01 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.276.2013 w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód w budynkach mieszkalnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-06-18 09:22:56 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.277.2013 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:21:49 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.278.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:25:58 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.279.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:27:46 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.280.2013 w sprawie: powołania komisji odbiorowej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:29:59 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.281.2013 w sprawie: wyrażenia zgody trwałym zarządcom na użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:33:27 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.282.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:39:23 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.283.2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:40:59 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.284.2013 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:43:16 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.285.2013 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:48:36 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.286.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 11:59:34 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.287.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:03:21 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.288.2013 w sprawie: w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:13:33 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.289.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:15:28 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.290.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-28 10:14:18 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.291.2013 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-28 10:31:21 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.292.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-28 10:34:07 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.293.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-28 10:36:17 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.294.2013 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-28 10:38:09 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.295.2013 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Charsznicy Pani Jadwidze Grzywnowicz.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-08-28 10:39:40 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.296.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:15:45 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.297.2013 w sprawie:w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:17:07 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.298.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:18:45 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.299.2013 w sprawie: w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-09-17 09:21:04 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.300.2013 w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Charsznica objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:31:19 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.301.2013 w sprawie: w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:40:31 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.302.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:41:57 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.303.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:44:48 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.304.2013 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:47:52 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.305.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:49:36 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.306.2013 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:51:04 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.307.2013 w sprawie: w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:52:44 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.308.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:53:51 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.309.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:55:22 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.310.2013 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków finansowych, dla zamówień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 09:58:44 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.311.2013 w sprawie: częściowego umorzenia pożyczki OSP Chodów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:02:20 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.312.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:04:43 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.313.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:05:30 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.314.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:06:35 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.315.2013 w sprawie: w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:08:52 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.316.2013 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:13:27 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.317.2013 o przygotowaniu i przekazaniu projektu budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:28:28 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.318.2013 w sprawie: w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-12-09 10:29:52 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.319.2013 w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.187.2012 w sprawie: wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:29:31 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.320.2013 w sprawie: określenia instytucji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacja projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:32:17 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.321.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:51:44 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.322.2013 w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i odsetek za lokal mieszkalny Pana Kałużny Krzysztof, zam. Jelcza.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:53:16 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.323.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:54:40 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.324.2013 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania projektów własnych planów finansowych na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:56:43 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.325.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:59:15 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.326.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:02:39 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.327.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:06:41 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.328.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:07:41 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.329.2013 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika kwoty przyznanej na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:10:01 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.330.2013 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:12:14 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.331.2013 w sprawie: opracowania projektu planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:14:21 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.332.2013 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:16:50 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.333.2013 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-17 15:25:40 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.334.2013 w sprawie: przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz regulaminu komisji rekrutacyjnej w projekcie pod nazwą "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RFR.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:23:48 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.335.2013 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:25:18 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.336.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:27:05 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.337.2013 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:28:22 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.338.2013 w sprawie: regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:30:08 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.339.2013 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:46:15 | Data modyfikacji: 2013-06-17 13:55:19.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:46:15
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl