> Rok 2017

Rok 2017

 Zarządzenie Nr W.0050.265.2017 w sprawie: określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:38:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.266.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:56:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.267.2017 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:58:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.268.2017 w sprawie: upoważnienia dla Pani Małgorzaty Grzebień - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:00:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.269.2017 w sprawie: upoważnienia dla Anny Magiera - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:03:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.270.2017 w sprawie: upoważnienia dla Magdaleny Zegarek - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:06:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.271.2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:08:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.272.2017 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:14:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.273.2017 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:16:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.274.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:18:36.
Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:18:36
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl