Zarządzenie Nr W.0050.265.2017 w sprawie: określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:38:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.266.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:56:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.267.2017 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:58:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.268.2017 w sprawie: upoważnienia dla Pani Małgorzaty Grzebień - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:00:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.269.2017 w sprawie: upoważnienia dla Anny Magiera - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:03:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.270.2017 w sprawie: upoważnienia dla Magdaleny Zegarek - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:06:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.271.2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:08:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.272.2017 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:14:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.273.2017 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:16:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.274.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:18:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.275.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:35:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.276.2017 w sprawie: określenia procentowego wskaźnikałącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:37:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.277.2017 w sprawie: powołania Komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:39:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.278.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:43:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.279.2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" realizowanego przez Gminę Charsznica w ramach zadania zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:45:21 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.280.2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2017/2018.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:48:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.281.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:50:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.282.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:24:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.283.2017 w sprawie: powołania Komisji rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:27:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.284.2017 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:35:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.285.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:38:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.286.2017 w sprawie: zasad korzystania z Hali Sportowej w Miechowie - Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:40:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.287.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:42:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.288.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:43:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.289.2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.157.2012 Wójta Gminy Charsznica z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:56:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.290.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 20:00:15 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.291.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:02:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.292.2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:04:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.293.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:05:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.294.2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wynagradzania Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:07:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.295.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:08:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.296.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 11:59:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.297.2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:07:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.298.2017 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów oragnów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:37:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.299.2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:39:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.300.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:43:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.301.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej- Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:50:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.302.2017 w sprawie: otwartego konkursu na partnerów do udziału w realizacji projektu rewitalizacyjnego pn."Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie - Charsznicy" z obszaru rewitalizacji. Konkurs dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:57:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.303.2017 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:06:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.304.2017 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:21:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.305.2017 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:24:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.306.2017 w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert w konkursie na partnerów do udziału w sprawie realizacji projektu rewitalizacyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:26:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.307.2017 w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr W.0050.187.2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 09:48:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.308.2017 w sprawie: przygotowania i udziału gminy w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk."CZERWIEC 2017"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:02:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.309.2017 w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:05:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.310.2017 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:08:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.311.2017 w sprawie: rozstzrygnięcia otwartego konkursu na partnerów do udziału w realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie - Charsznicy" z obszaru rewitalizacji . Konkurs dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:14:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.312.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:19:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.313.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:22:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.314.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:46:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.315.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 12:57:19.
 Z 316.17.pdf

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:00:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.317.2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w roku szkolnym 2017/2018.... .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:05:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.318.2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:22:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.319.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:25:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.320.2017 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:28:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.321.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:29:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.322.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:33:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.323.2017 w sprawie: wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:35:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.324.2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:38:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.325.2017 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zużytych przedmiotów i wyposażenia oraz programów komputerowych w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:41:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.326.2017 w sprawie: odwołania członkostwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania nowego członka..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:43:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.327.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:44:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.328.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:47:51 | Data modyfikacji: 2018-04-24 13:50:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.329.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:56:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.330.2017 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 25.10.2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-24 14:01:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.331.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:54:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.332.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:56:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.333.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:58:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.334.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:00:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.335.2017 w sprawie: upoważnienia Pani Magdaleny Zegarek - Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Komórki Świadczeń Rodzinnych w Charsznicy do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:08:56 | Data modyfikacji: 2018-05-07 09:17:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.336.2017 w sprawie: upoważnienia Pani Anny Magiera - Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Komórki Świadczeń Rodzinnych w Charsznicy do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:15:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.337.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:19:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.338.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:21:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.339.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:25:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.340.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:27:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.341.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:28:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.342.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:31:03 | Data modyfikacji: 2018-05-07 09:33:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.343.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:32:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.344.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:35:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.345.2017 w sprawie: przygotowania i przekazania projektu budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:38:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.346.2017 w sprawie: ustalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:41:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.347.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:42:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.348.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:43:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.349.2017 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:45:27 | Data modyfikacji: 2018-05-07 09:48:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.350.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:47:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.351.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:50:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.352.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:51:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.353.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:53:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.354.2017 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania własnych projektów planów finansowych na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:56:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.354a.2017 w sprawie: opracowania projektu planu finansowego jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:58:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.355.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:59:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.356.2017 w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i odsetek za lokal mieszkalny Pana Migas Stanisław, zam. Miechów-Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:16:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.357.2017 w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:18:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.358.2017 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:21:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.359.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:23:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.360.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:24:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.361.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:26:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.362.2017 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:27:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.363.2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:32:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.364.2017 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika kwoty przyznanej na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli w Gminie Charsznica w roku 2017.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:36:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.365.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:39:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.366.2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wynagradzania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-07-04 11:04:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.367.2017 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:42:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.368.2017 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:44:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.369.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:46:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.370.2017 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:47:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.371.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:49:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.372.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:51:17.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-07 10:51:17
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj