PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - 169 SZT NA TERENIE GMINY CHARSZNICA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - 169 SZT NA TERENIE GMINY CHARSZNICA - II ETAP

1

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW- 169 SZT

 

 

 

1 d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na rozkop koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

 

 

 

2202

m3

2202.000

 

 

 

 

RAZEM

2202.000

2 d.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 

 

 

943

m3

943.000

 

 

 

 

RAZEM

943.000

3 d.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.do 2,0 m

m3

 

 

 

236

m3

236.000

 

 

 

 

RAZEM

236.000

4 d.1

Podłoże pod osadniki z piasku o grub.15 cm

m2

 

 

 

468

m2

468.000

 

 

 

 

RAZEM

468.000

5 d.1

Dwukomorowa kompletna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z tworzywa sztucznego o przepustowości do 0,65 m3/d - z kosztem dmuchawy

szt.

 

 

 

105

szt.

105.000

 

 

 

 

RAZEM

105.000

6 d.1

Dwukomorowa kompletna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z tworzywa sztucznego o przepustowości do 1,30 m3/d - z kosztem dmuchawy

szt.

 

 

 

64

szt.

64.000

 

 

 

 

RAZEM

64.000

7 d.1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

2407

m3

2407.000

 

 

 

 

RAZEM

2407.000

8 d.1

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

 

 

 

738

m3

738.000

 

 

 

 

RAZEM

738.000

9 d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop pod kabel enertgetyczny

m3

 

 

 

237

m3

237.000

 

 

 

 

RAZEM

237.000

10 d.1

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- wykop pod przewód powietrzny

m3

 

 

 

101

m3

101.000

 

 

 

 

RAZEM

101.000

11 d.1

Kabel energetyczny doziemny do zasilania dmuchawy montowany w wykopie i oznaczony taśmą PCV

m

 

 

 

845

m

845.000

 

 

 

 

RAZEM

845.000

12 d.1

Kabel energetyczny do zasilania dmuchawy montowany na ścianie budynku

m

 

 

 

676

m

676.000

 

 

 

 

RAZEM

676.000

13 d.1

Zasypywanie wykopów liniowych spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

237

m3

237.000

 

 

 

 

RAZEM

237.000

14 d.1

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

 

 

 

101

m3

101.000

 

 

 

 

RAZEM

101.000

2

II. DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY - 5.924 mb

 

 

 

15 d.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III głęb. 1,0 - 1,40m szer. średnia 0,70 m

m3

 

 

 

3120

m3

3120.000

 

 

 

 

RAZEM

3120.000

16 d.2

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m

m3

 

 

 

1337

m3

1337.000

 

 

 

 

RAZEM

1337.000

17 d.2

Rurociąg drenażu rozsączającego z rur kielichowych z PVC perforowanych o śr. nom. 110/3,0 mm

m

 

 

 

5924

m

5924.000

 

 

 

 

RAZEM

5924.000

18 d.2

Rurociąg drenażu rozsączającego z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 110/3,0 mm - poprzeczki

m

 

 

 

1098

m

1098.000

 

 

 

 

RAZEM

1098.000

19 d.2

Złoże filtracyjne z tłucznia kamiennego o granulacji 20 - 60 mm wykonywane ręcznie w gotowym wykopie - z przygotowaniem kruszywa

m3

 

 

 

1185

m3

1185.000

 

 

 

 

RAZEM

1185.000

20 d.2

Studzienki w drenażu : rozdzielcza i zbiorcza śr. 425 mm głębokości do 1.0 m z rury PCV

szt.

 

 

 

234

szt.

234.000

 

 

 

 

RAZEM

234.000

21 d.2

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

szt.

 

 

 

117

szt.

117.000

 

 

 

 

RAZEM

117.000

22 d.2

Geowłónina na złożu filtracyjnym pasem 0,60 m

m2

 

 

 

3554

m2

3554.000

 

 

 

 

RAZEM

3554.000

23 d.2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

2290

m3

2290.000

 

 

 

 

RAZEM

2290.000

24 d.2

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych wgr. kat.gr.III

m3

 

 

 

982

m3

982.000

 

 

 

 

RAZEM

982.000

25 d.2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III

m3

 

 

 

1185

m3

1185.000

 

 

 

 

RAZEM

1185.000

3

III. ZŁOŻE ROZSĄCZAJĄCE - 1334 m2

 

 

 

26 d.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

 

 

 

2305

m3

2305.000

 

 

 

 

RAZEM

2305.000

27 d.3

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 

 

 

256

m3

256.000

 

 

 

 

RAZEM

256.000

28 d.3

Złoże rozsączające o grubości warstwy 40 cm z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

 

 

 

534

m3

534.000

 

 

 

 

RAZEM

534.000

29 d.3

Studzienki z kręgów betonowych o średnicy 0,60 m i głębokości 1,0 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego 15t na złożu rozsączającym

szt.

 

 

 

52

szt.

52.000

 

 

 

 

RAZEM

52.000

30 d.3

Geowłoknina na złożu rozsączającym

m2

 

 

 

1334

m2

1334.000

 

 

 

 

RAZEM

1334.000

31 d.3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

1824

m3

1824.000

 

 

 

 

RAZEM

1824.000

32 d.3

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

203

m3

203.000

 

 

 

 

RAZEM

203.000

33 d.3

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III z wyrównaniem powierzchni gruntu na złożu

m3

 

 

 

534

m3

534.000

 

 

 

 

RAZEM

534.000

4

IV. RUROCIAGI MIĘDZYOBIEKTOWE - 4204mb

 

 

 

34 d.4

Wykopy na rozkop wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III szer. dna 0,50m nach. skarp 1:06 głęb. 1,30m

m3

 

 

 

6224

m3

6224.000

 

 

 

 

RAZEM

6224.000

35 d.4

Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 

 

 

692

m3

692.000

 

 

 

 

RAZEM

692.000

36 d.4

Rurociąg kanalizacyjny z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 110/3,2 mm

m

 

 

 

2826

m

2826.000

 

 

 

 

RAZEM

2826.000

37 d.4

Rurociąg kanalizacyjny z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160/4,0 mm

m

 

 

 

50

m

50.000

 

 

 

 

RAZEM

50.000

38 d.4

Rurociąg kanalizacyjny z rur kielichowych ciśnieniowych z PVC - PN 6,3 o śr. nom. 110 mm

m

 

 

 

407

m

407.000

 

 

 

 

RAZEM

407.000

39 d.4

Rurociąg kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm

m

 

 

 

921

m

921.000

 

 

 

 

RAZEM

921.000

40 d.4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,50 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego

szt.

 

 

 

10

szt.

10.000

 

 

 

 

RAZEM

10.000

41 d.4

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

6224

m3

6224.000

 

 

 

 

RAZEM

6224.000

42 d.4

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

692

m3

692.000

 

 

 

 

RAZEM

692.000

43 d.4

Rury osłonne PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm na skrzyżowaniach rurociągów kanalizacyjnych z rurociągami gazowymi

m

 

 

 

33

m

33.000

 

 

 

 

RAZEM

33.000

44 d.4

Zaślepienie końcówek rur osłonnych PCV o średnicy 160 mm pianką poliuretanową

szt

 

 

 

22

szt

22.000

 

 

 

 

RAZEM

22.000

45 d.4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop komór przewiertowych

m3

 

 

 

403

m3

403.000

 

 

 

 

RAZEM

403.000

46 d.4

Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop komór przewiertowych

m3

 

 

 

45

m3

45.000

 

 

 

 

RAZEM

45.000

47 d.4

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami osłonnymi PE o śr. nominalnej 160 mm w gruntach kat. III-IV

m

 

 

 

62

m

62.000

 

 

 

 

RAZEM

62.000

48 d.4

Zaślepienie końcówek rur osłonnych o średnicy 160 mm pianką poliuretanową

szt

 

 

 

14

szt

14.000

 

 

 

 

RAZEM

14.000

49 d.4

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- zasyp komór przewiertowych

m3

 

 

 

403

m3

403.000

 

 

 

 

RAZEM

403.000

50 d.4

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - zasyp komór przewiertowych

m3

 

 

 

45

m3

45.000

 

 

 

 

RAZEM

45.000

5

V. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - 16 SZT

 

 

 

51 d.5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

 

 

 

230

m3

230.000

 

 

 

 

RAZEM

230.000

52 d.5

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 

 

 

58

m3

58.000

 

 

 

 

RAZEM

58.000

53 d.5

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m z włazem żeliwnym typu cieężkiego na obciążenie 15 t

szt.

 

 

 

16

szt.

16.000

 

 

 

 

RAZEM

16.000

54 d.5

Montaż kompletnej przepompowni ścieków - jedna pompa o wyd. 0,72 l/sek i wys. podn. 15 mn - z armaturą , rozdzielnią elektryczną z włączeniem do instalacji zalicznikowej właściciela posesji

kpl

 

 

 

16

kpl

16.000

 

 

 

 

RAZEM

16.000

55 d.5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

szt.

 

 

 

16

szt.

16.000

 

 

 

 

RAZEM

16.000

56 d.5

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

230

m3

230.000

 

 

 

 

RAZEM

230.000

57 d.5

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

29

m3

29.000

 

 

 

 

RAZEM

29.000

58 d.5

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

 

 

 

29

m3

29.000

 

 

 

 

RAZEM

29.000