WITOWICE - II ETAP - cz.I- SIEĆ WODOC.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

SIEĆ WODOCIĄGOWA - 807 mb - WIEŚ: WITOWICE - II ETAP - cz.I.

1

1.CZ. I. ROBOTY ZIEMNE

 

 

 

1 d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - na rozkop

m3

 

 

 

1391

m3

1391.000

 

 

 

 

RAZEM

1391.000

2 d.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 

 

 

155

m3

155.000

 

 

 

 

RAZEM

155.000

3 d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV - wykop o ścianach pionowych

m3

 

 

 

61

m3

61.000

 

 

 

 

RAZEM

61.000

4 d.1

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m

m3

 

 

 

7

m3

7.000

 

 

 

 

RAZEM

7.000

5 d.1

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

 

 

 

150

m2

150.000

 

 

 

 

RAZEM

150.000

6 d.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

1452

m3

1452.000

 

 

 

 

RAZEM

1452.000

7 d.1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

155

m3

155.000

 

 

 

 

RAZEM

155.000

8 d.1

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

 

 

 

7

m3

7.000

 

 

 

 

RAZEM

7.000

2

Cz. II. ROBOTY MONTAŻOWE

 

 

 

9 d.2

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm

m

 

 

 

807

m

807.000

 

 

 

 

RAZEM

807.000

10 d.2

Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm

kpl.

 

 

 

6

kpl.

6.000

 

 

 

 

RAZEM

6.000

11 d.2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.100 mm montowane sprzętem ręcznym - typu Hawle lub równoważne

kpl.

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

RAZEM

5.000

12 d.2

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom.80 mm FW-80 - 1 szt FF 80/300 - 6 szt Razem 7szt

szt.

 

 

 

7

szt.

7.000

 

 

 

 

RAZEM

7.000

13 d.2

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom.100 mm FW - 100 - 20 szt T 100/80 - 4 szt T 100/100 - 3 szt FFR 100/80 - 3 szt Q 100 - 1 szt Ślepy kołn. - 1 szt Razem - 32 szt

szt.

 

 

 

32

szt.

32.000

 

 

 

 

RAZEM

32.000

14 d.2

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe bloki oporowe, płytki pod hydranty, płytki na zasuwach

m3

 

 

 

1.35

m3

1.350

 

 

 

 

RAZEM

1.350

15 d.2

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr.nominalnej do 100 mm

prob.

 

 

 

 

 

 

 

4

prob.

4.000

 

 

 

 

RAZEM

4.000

16 d.2

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m

 

 

 

4

odc.200m

4.000

 

 

 

 

RAZEM

4.000

17 d.2

Oznakowanie zasuw w węzłach tabliczkami na słupku betonowym

kpl.

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

RAZEM

5.000

18 d.2

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 200 mm - malowanie hydrantów p.pożarowych 6 szt x 1,20 = 7,20 mb

m

 

 

 

7.2

m

7.200

 

 

 

 

RAZEM

7.200

19 d.2

Montaż rury osłonnej dwudzielnej typu AROT o średnicy 50 mm na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

m

 

 

 

4

m

4.000

 

 

 

 

RAZEM

4.000

20 d.2

Montaż rury osłonnej dwudzielnej typu AROT o średnicy 83 - 110 mm na istniejących rurociągach sieci gazowej 6 x 3,0 = 18 mb

m

 

 

 

18

m

18.000

 

 

 

 

RAZEM

18.000

21 d.2

Oznakowanie skrzyżowań sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową - słupkiem betonowym

szt

 

 

 

6

szt

6.000

 

 

 

 

RAZEM

6.000

22 d.2

Zaślepienie istniejącego rurociągu wodociągowego z rur azbestowo-cementowych o średnicy 100 mm w W.7 z montażem kształtek

kpl

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23 d.2

Włączenie istniejącego rurociągu wodociągowego z rur azbestowo-cementowych o średnicy 100 mm z montażem kształtek i koniecznego odcinka przewodu do montowanego rurociągu PCV o średnicy 110 mm w W.6

kpl

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

 

 

RAZEM

1.000

3

CZ. III. PRZEJŚCIA PRZEZ DROGI : 1 szt/ 21 mb

 

 

 

24 d.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV - wykop komór przewiertowych głęb. 2,0 m szer. dna 2,0 mb nach. skarp 1:0,6

m3

 

 

 

58

m3

58.000

 

 

 

 

RAZEM

58.000

25 d.3

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - wykop komór przewiertowych jw.

m3

 

 

 

6

m3

6.000

 

 

 

 

RAZEM

6.000

26 d.3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

 

 

 

58

m3

58.000

 

 

 

 

RAZEM

58.000

27 d.3

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

6

m3

6.000

 

 

 

 

RAZEM

6.000

28 d.3

Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.219 mm w gruntach kat.III-IV z montażem rur osłonnych PE o średnicy 250 mm

m

 

 

 

21

m

21.000

 

 

 

 

RAZEM

21.000

29 d.3

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 250 mm; rury przewodowe o śr. nom. 110 mm;

kpl.

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

RAZEM

1.000

30 d.3

Słupki żelbetowe do onaczeniu przejścia rurociągiem wodociągowym pod droga wojewódzką

szt

 

 

 

2

szt

2.000

 

 

 

 

RAZEM

2.000